ทำไมต้องเลือกเรา

Advanced IVF ให้การรักษาผู้มีบุตรยากโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการหาสาเหตุของการมีบุตรยาก และรักษาให้ตรงจุด โดยวิธีการที่เหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่าการรักษามากที่สุด

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 16:00 - 20:00
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 17:00
   

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลีนิครักษาผู้มีบุตรยาก Advanced IVF มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากกว่า 20 ปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพิ่มเติม...