การมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่สำคัญของครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การแต่งงานมักจะเกิดขึ้น เมื่อหญิงชายมีอายุมากขึ้น ความเครียดจากการงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้โอกาสการมีบุตรน้อยลง

การรักษาในปัจจุบัน มีความหลากหลาย และอัตราความสำเร็จในปัจจุบันก็มากขึ้น แต่มีบ่อยครั้งที่ผู้มีปัญหา ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

คลินิกได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาผู้มีบุตรยากโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการหาสาเหตุของการมีบุตรยาก และรักษาให้ตรงจุด โดยวิธีการที่เหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่าการรักษามากที่สุด

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว คลินิกได้รวบรวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากกว่า 20 ปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาทุกท่าน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแพทย์รุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกฝนด้านการรักษาการมีบุตรยากจากสถาบันที่มีชื่อ มาร่วมเป็นกำลังและมันสมองในการรักษา เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ที่เข้ามารับบริการทุกราย " จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด "

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://aivfclinic.com/about-us.html#sigProIdcbcacd97f6