×

Notice

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/office_gallery

การมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่สำคัญของครอบครัว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การแต่งงานมักจะเกิดขึ้น เมื่อหญิงชายมีอายุมากขึ้น ความเครียดจากการงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้โอกาสการมีบุตรน้อยลง

การรักษาในปัจจุบัน มีความหลากหลาย และอัตราความสำเร็จในปัจจุบันก็มากขึ้น แต่มีบ่อยครั้งที่ผู้มีปัญหา ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์

คลินิกได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาผู้มีบุตรยากโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการหาสาเหตุของการมีบุตรยาก และรักษาให้ตรงจุด โดยวิธีการที่เหมาะสม ประหยัดและคุ้มค่าการรักษามากที่สุด

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว คลินิกได้รวบรวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากกว่า 20 ปีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีปัญหาทุกท่าน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแพทย์รุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกฝนด้านการรักษาการมีบุตรยากจากสถาบันที่มีชื่อ มาร่วมเป็นกำลังและมันสมองในการรักษา เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ที่เข้ามารับบริการทุกราย " จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด "

Image Gallery

{gallery}office_gallery:220:120{/gallery}