การฝังตัวตามธรรมชาติของตัวอ่อนจะเกิดขึ้นหลังไข่ตกประมาณ 5-7 วัน กรณีของเกิดหลอดแก้วการ ฝังตัวจะขึ้นกับระยะของตัวอ่อนที่ใส่กลับสู่โพรงมดลูก ถ้าใส่ตัวอ่อนกลับในวันที่ 3 หลังการเก็บไข่ตัว อ่อนจะฝังตัวใน 3-5 วันโดยประมาณ และถ้าใส่ตัวอ่อนกลับในวันที่ 5 ตัวอ่อนจะฝังตัวหลังจากนั้น 1-3 วัน ถ้าตัวอ่อนน้ันไม่ฝังตัวจะค่อยๆฝ่อไปเองโดยสตรีนั้นจะไม่มีอาการหรืออาการแสดงใดๆที่บ่งบอกว่า ตัวอ่อนเกิดการฝังตัวหรือไม่ อาการท้องอืด คัดเต้านมมักเกิดจากฮอร์โมนที่ใช้หลังการใส่ตัวอ่อน ไม่ สามารถใช้คาดเดาการตั้งครรภ์ได้

การทดสอบการตั้งครรภ์

ปกติแนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยการตรวจระดับฮอร์โมน beta-hCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้าง จากรก การตรวจเลือดมีความไวและแม่นยำมากกว่าการตรวจปัสสาวะ

ถ้าใส่ตัวอ่อนในวันที่ 3 สามารถตรวจเลือดเร็วที่สุดวันที่ 11 หลังการใส่ตัวอ่อน ถ้าใส่ตัวอ่อนในวันที่ 5 สามารถตรวจเลือดตั้งแต่วันที่ 9 ในทางปฏิบัติเรามักตรวจเลือดในวันที่ 14 หลังการใส่ตัวอ่อน เนื่องจากการตรวจเลือดเร็วเกินไปอาจต้องมีการตรวจติดตามอีกหลายครั้ง เพิ่มทั้งค่าใช้จายและ ความเครียด นอกจากนี้ในบางสถาบันอาจมีการฉีดยาฮอร์โมนกลุ่ม hCG เพื่อพยุงการตั้งครรภ์หลัง ย้ายตัวอ่อน ซึ่งผลการตรวจอาจพบระดับฮอร์โมนขึ้นสูงจากยาฉีดไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์จริงๆ

กรณีตั้งครรภ์ แพทย์จะนัดตรวจติดตามระดับฮอร์โมนเป็นระยะ การพบระดับฮอร์โมนผิดปกติอาจช่วย วินิจฉัยการแท้ง การตั้งครรภ์นอกมดลูก ครรภ์แฝดได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ

ที่มา : www.healthline.com

ข้อมูลระดับฮอร์โมนกรณีตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกปกติ ทารก 1 คน

การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง นิยมตรวจหลังการย้ายตัวอ่อนประมาณ 4-5 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีสงสัยการตั้งครรภ์แฝดหรือคาดว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติอาจตรวจก่อน กรณีไม่ตั้งครรภ์ แนะนำให้หยุดยาทั้งหมด หลังจากหยุดยาประมาณ 3-5 วันจะเริ่มมีเลือดออกทาง ช่องคลอดให้ถือว่าเป็นประจำเดือนรอบใหม่ ซึ่งลักษณะของเลือดที่ออกอาจแตกต่างจากประจำเดือน ในรอบปกติเป็นผลจากการใช้ฮอร์โมนในขั้นตอนเด็กหลอดแก้ว กรณีที่ต้องการกระตุ้นไข่ทำเด็กหลอดแก้วใหม่โดยปกติแนะนำให้พักประมาณ 1 เดือน ถ้าต้องการ ย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง สามารถทำต่อในรอบต่อไปเลยหรือพักประมาณ 1 รอบเดือน

โดย : พญ. พิชชา ปิ่นจันทร์