บทความ

การตั้งครรภ์แฝดจากการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

อุบัติการณ์ครรภ์แฝดตามธรรมชาตินั้นแตกต่างกันในแต่ละประเทศ การตั้งครรภ์แฝดอาจเกิดจากไข่คนละใบ ลักษณะทารกจะต่างกันคล้ายๆกับพี่และน้องที่ไม่เหมือนกัน (Dizygotic twinning) กรณีแฝดจากไข่ใบเดียวกัน ลักษณะทารกจะคล้ายกันที่เราเรียกว่าแฝด เหมือน(Monozygotic twinning)

Read more: การตั้งครรภ์แฝดจากการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์